Εγκαταστάσεις

Υλοποιούμε έργα για επαγγελματίες. Συνεργαζόμαστε αρμονικά και παραγωγικά με αρχιτέκτονες, διακοσμητές και κατασκευαστές από το στάδιο της μελέτης ως την τελική παράδοση κάθε έργου. Εγκαθιστούμε συστήματα διαχείρισης σήματος εικόνας - ήχου, φωτισμού, διασκέψεων, επιτήρησης, καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης, συστήματα δικτύου ιντερνετ, ψηφιακής σήμανσης και παραγγελιοληψίας.