Επισκευή

Κάθε συσκευή, για τον κάτοχό της, είναι ανεκτίμητη. Οι τεχνικοί μας διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία και άριστη κατάρτιση. Καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλύουν τις δυσλειτουργίες και να επαναφέρουν κάθε συσκευή ήχου και εικόνας στην καλή αρχική της κατάσταση. Η εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένη για το service των συσκευών Βang & Olufsen.